Gedrag bij huiselijk geweld Print

Iemand die huiselijk geweld pleegt, vertoont vaak het volgende gedrag. Hij of zij…

• is snel jaloers
• is eerst agressief en dan weer heel lief
• behandelt je als zijn of haar bezit
• maakt thuis dingen kapot
• belooft steeds dat het niet meer zal gebeuren
• slaat je, of zegt je te willen slaan
• laat je dingen doen die je niet wilt, ook seksueel
• vernedert je waar anderen bij zijn
• wil jou op allerlei manieren laten weten wie de baas is
• wil altijd weten waar je bent en wat je doet
• controleert met wie je praat of mee omgaat
• als je een cellular hebt belt hij constant om te weten waar je bent en wat je doet
• zegt dat hijhzelf zichzelf iets aan gaat doen als jij niet doet wat hij wilt
• belet je contact te hebben met familie, vrienden en kennissen
• bedreigt je de kinderen van je af te nemen
• geeft jou altijd de schuld van alles
• is verbaal erg agressief; hij kleineert jou en zegt dat je nergens voor deugt
• hij kan ook agressief zijn naar de kinderen toe.

Je bent niet de enige die met huiselijk geweld te maken heeft.
              Neem actie !  Stop Huiselijk Geweld!