Waarom laat iemand het geweld voortduren? Print


Voor omstanders is het vaak moeilijk te begrijpen hoe erg het is als je geslagen wordt. De blauwe plekken of verwondingen zijn erg, maar er komt vaak nog veel meer bij kijken. We horen vaak mishandelde vrouwen zeggen dat de geestelijke wonden dieper zitten en veel langzamer genezen.
Vaak is het voor omstanders nog moeilijker te begrijpen waarom vrouwen bij de man blijven die hen slaat. Er zijn verschillende redenen waarom vrouwen die mishandeld worden niet zo maar weggaan bij hun gewelddadige man. Hieronder worden een aantal van die redenen genoemd: 
 

De vrouw ontkent heel lang tegenover de buitenwereld maar ook tegenover zichzelf, dat het gewelddadige gedrag van haar man niet normaal is. Ze zegt tegen zichzelf dat er in de beste relaties problemen zijn. Of ze bagatelliseert het geweld door zichzelf wijs te maken dat zijn hand uitschoot of dat ze er zelf om had gevraagd.

• De belangrijkste reden waarom veel vrouwen niet weggaan is meestal omdat ze bang voor hem zijn. De angst dat hij haar zal vinden, waar ze ook naar toegaat, maakt dat ze bij hem blijft.
• De meeste mensen beginnen bewust aan een relatie. Toegeven dat je een verkeerde keuze hebt gemaakt, is nooit gemakkelijk.
• Ze heeft met iemand een relatie omdat ze van hem houdt. Dat gevoel is niet zo maar weg.
• Ze voelt zich verantwoordelijk voor de man. En vindt dat ze hem niet zomaar in de steek mag laten. Zelfs niet als het niet goed gaat in de relatie.
• Ze wil de kinderen een gezinsleven bieden. Ze vindt dat ze de kinderen hun vader niet zomaar kan ontnemen.
• Hoe ongelooflijk het misschien ook klinkt, voor sommige vrouwen is wat hun man bij hen doet normaal. Ze hebben vroeger thuis hun vader ook hun moeder zien slaan.
• Als een vrouw zelf geen inkomen heeft, betekent een huwelijk ook: een inkomen, een huis, een heel leven. Dat gooit ze niet zo maar weg.
• Onduidelijkheid over wat haar te wachten staat als ze weggaat kan de vrouw weerhouden stappen te ondernemen. Ze weet wat ze heeft maar niet wat ze zal krijgen.
• Al denkt een vrouw dat het beter is om weg te gaan, dan is ze er na alle kritiek van haar man waarschijnlijk wel van overtuigd dat ze niet veel waard is. Ook zal ze het gevoel hebben dat ze niets kan en zeker niet een beslissing nemen om weg te gaan.
• Na een geweldsuitbarsting heeft een man vaak spijt. Hij doet dan heel lief en aardig om het weer goed te maken. Bij zo'n man ga je als vrouw toch niet weg?
• Ze is bang voor de reactie van de omgeving. Ze denkt dat er veel over gepraat zal worden. Ook is ze bang dat de omgeving haar zal laten vallen. Misschien zelfs wel haar eigen ouders.
• Ze is bang haar verblijfsrecht te verliezen als ze weggaat bij haar man. Ze is bang om uit Aruba uitgezet te worden.
• Als gevolg van de mishandeling staat de vrouw er op den duur alleen voor. En leeft ze helemaal geïsoleerd. Dan is er ook niemand die haar kan helpen bij het nemen van zo'n ingrijpend besluit om weg te gaan uit haar huis en haar relatie.