Mythes en stellingen: Print


Als een vrouw zich niet sterk verzet tegen seksuele voorstellen, wil ze wel seks.
Bijna een derde van de vrouwen kiest bij een situatie van seksueel misbruik voor de egelstrategie, waarbij ze zich in zichzelf terugtrekt en hoopt dat de ander zal ophouden. Dat deze strategie niet effectief is doet niet af aan het feit dat de vrouw niet toestemt.

Een vrouw heeft de verantwoordelijkheid haar partner te bevredigen.
Een variant van ‘mannen hebben recht op seks’, waardoor de vrouw verplicht wordt seksuele diensten te verlenen. Mensen, mannen én vrouwen, hebben geen ‘recht op seks’ maar wel ‘seksuele rechten’. Dit betekent onder andere dat ze vrij moeten kunnen kiezen om al dan niet seks te hebben. Dus vrouwen mogen hun partner bevredigen, maar moeten niet.

Mannen zijn geen slachtoffer en vrouwen zijn geen dader.
Hoewel vooral vrouwen slachtoffer zijn van seksueel misbruik, betekent dit niet dat mannen geen slachtoffer kunnen worden van seksueel misbruik door andere mannen of door vrouwen. Er zijn ook vrouwelijke daders bekend. Bovendien is er ook seksueel misbruik in lesbische en homoseksuele relaties.

De vrouw vindt het fijn dat ze geslagen wordt.
Een Caraïbische gezegde is: “If he don’t hit me he doesn’t love me”.  Dit wordt vaak gehoord en geeft de indruk dat de vrouw het fijn vindt dat ze geslagen wordt. Dit is absoluut niet het geval. Niemand wordt graag geslagen en zeker niet als partner in een intieme relatie.
Een andere gezegde is “ze heeft erom gevraagd”;  dit als de vrouw niet doet wat de man van haar vraagt.

Huiselijk geweld komt alleen voor in arme gezinnen en lagere socilae klassen.
Het tegengestelde is waar!  Huiselijk geweld kent geen kleur, ras, cultuur, godsdienst of sociale klasse. Huiselijk geweld komt overal voor, ook in rijke gezinnen, ook in het gezin van professionelen.  Huiselijk geweld is een wereld probleem.