KORT VERSLAG VAN HET ONTSTAAN VAN DE STICHTING. Print

                          

Begin 1995 riep mevr. M.A. (Dora) Koolman-Croes, echtgenote van de toenmalige Gouverneur van Aruba, een groep personen uit de gemeenschap bijeen om het toenemend aantal gevallen van geweld tegen vrouwen op Aruba te bespreken.
Deze gesprekken leidden ertoe dat op 24 november 1995 , daags voor de door de Verenigde Naties uitgeroepen  Internationale Dag tegen Geweld tegen de Vrouw, een Stichting in het leven werd geroepen, welke de naam kreeg:


              STICHTING “FUNDACION PA HENDE MUHE DEN DIFICULTAD”.
                           (Stichting voor vrouwen in moeilijkheden)


Het doel van de Stichting is:
      “de positie van de vrouw op Aruba te verbeteren, geweld in het gezin te bestrijden,          
         in het bijzonder tegen de vrouw en hulp te bieden in deze.”
De Stichting tracht dit doel te bereiken door o.a.: bewustwording te promoveren, een vrouwen netwerk centrum op te zetten, het bevorderen van nieuwe wetten en/of de verbetering van bestaande wetten te stimuleren, maar ook door het opzetten en exploiteren van een opvangcentrum voor vrouwen.


In de statuten van de Stichting is mevr. Koolman-Croes tot Beschermvrouwe van de Stichting benoemd.
De Stichting heeft een Bestuur bestaande uit 9 leden.
Per 1 januari 1996 heeft de Stichting een kantoor geopend, waar professionele personeelsleden  hulp verlenen aan vrouwen met problemen van huiselijk geweld en/of mishandeling.Sedert haar bestaan heeft de Stichting (verkort FHMD) :
-  tweemaal een seminair georganiseerd. De eerste in November 1996 met het thema:
    “Domestic violence and Sexual harrassment”. De opkomst was geweldig.
-  De tweede was in Maart 1998 met het thema: “De rol van de vrouw in onze  
    Gemeenschap”
    Ook deze seminair trok veel personen, waaronder ook mannen.
                                                                                                         

-  In 1998-1999 heeft de stichting een project ontwikkeld genaamd “Teen Dating Violence “
    gericht op tieners in gewelddadige liefdesrelaties. Dit project was een groot succes en werd op vele scholen gegeven. Een groep voluntairs werd als trainers opgeleid om moet dit project te assisteren op de verschillende scholen.
-   In 1999 heeft FHMD samen met het Openbaar Ministerie een trainings project voor politie officieren georganiseerd, genaamd “ Domestic Violence Offenders Program”.
-   In 2000 werd door een tweetal politieleden, mede namens  FHMD, deelgenomen aan het
     “ Train de Trainers” project voor hulpverlening aan slachtoffers van huiselijk geweld in  
    Suriname.
-   In November van elk jaar wordt op 24 en/of 25 november een “candle walk” gehouden  
    om het bewustzijn voor geweld tegen vrouwen te bevorderen.
-   De Stichting geeft vele lezingen aan scholen, organisaties , bv de Service Clubs, instellingen en groepen in de grmeenschap. Ook voor werkgevers organisaties.
-   Waar mogelijk nemen leden van het Bestuur of het personeel deel aan discussies, werk-   
     en/of panelgroepen, om de gemeenschap meer bewust te maken van het probleem 
     van geweld tegen vrouwen in het algemeen en huiselijk geweld in het bijzonder.

Sinds mei 2000 is de Stichting in het bezit gekomen van een pand, dankzij de welwillende medewerking van de Fraters de La Salle en financiele hulp uit Nederland en Cede Aruba.
Per 1 Janauri 2001 is het opvangcentrum operationeel geworden als crisis- en opvangcentrum van vrouwen (en hun kinderen) die slachtoffer zijn geworden van huiselijk geweld.

De maand november is de actie maand voor huiselijk geweld. Elk jaar worden gedurende deze maand activiteiten en geld inzamelingsacties gehouden.

De stichting is particulier initiatief die opereert met subsidie van de overheid.
Donaties zijn altijd van harte welkom.